رئیس کل دادگستری اردبیل مطرح کرد: کشف بسته انفجاری در عنبران توسط سازمان اطلاعات سپاه اردبیل