یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف در پارس آباد مغان کشف شد